Historie
Popis TUBO
Station Logs TUBO
Pořizovaná data
EPN-EUREF
Mapa sítě EUREF
 
 
Data (30 sec./24h)
Kalibrační údaje
Souřadnice TUBO
RINEX formát
Komprimace dat
Kalendář GPS
 
 
On-line data
Off-line data
Časové serie
 
 
TUBO ITRF/ETRF/IGS
ETRS série
ITRS série
RAW série
CLEANED série
Souřadnice CZEPOS
 
 
Publikace
Kontakty
Odkazy
Vzdělávání
Aktivity
 
PERMANENTNÍ GPS STANICE
TUBO

Permanentní stanice GPS byla zprovozněna ve spolupráci VUT v Brně a VÚGTK Zdiby.

Ústav geodézie WWW VUT v Brně, Fakulta stavební Home