SOUŘADNICE TUBO
 
Pravoúhlé prostorové geocentrické souřadnice ETRF89 v epoše 1989,0
(Výsledek řešení kampaně DOPNUL)
X = 4001470,675 m Y = 1192345,334 m Z = 4805795,388 m

Zeměpisné geodetické souřadnice na elipsoidu GRS-80
B = 49° 12' 21,20976" N L = 16° 35' 34,20421" E H(el) = 324,374 m

Rovinné souřadnice JTSK v Křovákově zobrazení
Y = 599131,59 m X = 1159442,06 m

Zeměpisné geodetické souřadnice na Besselově elipsoidu
B = 49° 12' 23,39401" N L = 16° 35' 38,96723" E

Výška v systému Balt po vyrovnání (Bpv)
H = 279,59 m

Přijímač: LEICA GRX1200PRO
Anténa: LEIAT504
Výška antény po ARP 0,3107 m, Offsety fázových center antény dle výrobce L1=0,110 m, L2=0,128 m.
Kalibrační hodnoty offsetů fázových center jsou uvedeny na http://pecny.asu.cas.cz/vesog/phascenh.html#LEIAT504_LEIS-102923

ETRF89 ... European Terrestrial Reference Frame, rok základní realizace 1989, epocha souřadnic 1989,0
S-JTSK ... systém Jednotné trigonometrické sítě katastrální