Přijímaná data GPS jsou ukládána do datových souborů s různou délkou observace a intervalem záznamu.

  • délka observace 24 h, interval záznamu 30 sek. (24h/30s)
  • délka observace 1 hod., interval záznamu 30 sek. (1h/1s)

Od 21. září 2001 jsou data automaticky odesílána do mezinárodní sítě permanentních stanic EUREF prostřednictvím sítě Internet přes operační centrum na Geodetické observatoři Pecný do lokálního datového centra OLG na observatoři Lustbuehel v Grazu (Rakousko) provozovanou Rakouskou akademií věd (Austrian Academy of Sciences - Space Research Institute). Odtud jsou dále distribuována buď přímo do analytických center EUREF a do regionálního analytického centra (RDC) v Bundesamt für Kartographie und Geodäsie (BKG) ve Frankfurtu nad Mohanem (Německo). Od 15.12.2005 jsou datové soubory odesílány i do datového centra CZEPOS.
Zpracování měřených dat ze stanice TUBO v rámci permanentní sítě EUREF zajišují v současné době tři analytická centra - analytické centrum GOP (Geodetická observatoř Pecný VÚGTK), analytické centrum OLG (observatoř Lustbuehel v Grazu) a analytické centrum SGO (observatoř Penc, FÖMI v Maďarsku). Data pro experimentální účely jsou shromažďována na počítači operačního centra GOP.