Vysoké učení technické v Brně
Fakulta stavební
Ústav geodézie
Veveří 95
662 37 Brno
Česká republika
Tel:     +0420-05-41147201
Fax:    +0420-05-41147218
E-mail: 2310@fce.vutbr.cz
WWW: Ústav geodézie

Kontaktní osoby:
Doc. Ing. Otakar Švábenský, CSc.
tel:     +0420-05-41147211
E-mail: svabensky.o@fce.vutbr.cz

Doc. Ing. Josef Weigel, CSc.
tel:     +0420-05-41147213
E-mail: weigel.j@fce.vutbr.cz

Ing. Jiří Bureš
tel:     +0420-05-41147136
E-mail: bures.j@fce.vutbr.cz